เว็บไซต์ราชการ

 

ออกแบบเว็บไซต์ราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อสร้างความสวยงาม น่าเชื่อถือ ข้อมูลเข้าถึงประชาชน เจ้าหน้าที่ทำงานได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยรูปแบบที่ทันสมัย รองรับระบบ 2 ภาษา เน้นการออกแบบให้ตรงตามความต้องการ อิสระทางการออกแบบ หน้าเว็บไซต์สวยเต็มพื้นที่การมองเห็น รองรับทุกอุปกรณ์ การใช้งาน สะดวกรวดเร็ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
 
พร้อมพัฒนาระบบ Data Center ระบบร้องเรียนร้องทุกข์ ระบบสหกรณ์ ระบบภายในหน่วยงาน เพื่อความสะดวก ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ ทำงานได้รวมเร็วมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมการมองเห็น ข้อมูลไม่สูญหาย