ออกแบบระบบการจัดการ MIS

    ระบบการจัดการองค์กร Management Information System โดย Thaiwebeasy ระบบดังกล่าวสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีปัญหาของการทำงานภายในองค์กร ต้องการลดต้นทุน เพิ่มผลกำไร และตรวจสอบได้อย่างเป็นขั้นตอน ในเวลาที่จำกัด ซึ่งตรงกับระบบที่เราเลือก Save Cost - Save Time - Save Process
    โดย Thaiwebeasy ได้เป็นผู้วิเคราะห์ และออกแบบระบบทุกขั้นตอน ถามความต้องการจากลูกค้า พร้อมทดสอบระบบก่อนการใช้งานจริงทุกครั้ง ผลสำเร็จที่ผ่านมา ระบบดังกล่าวลดต้นทุน ลดเวลาการทำงาน ลดความเสียหายจากการทำงาน สามารถตรวจสอบได้จริง ซึ่งมีผลกำไรมากกว่า 1 ล้านบาท ทำให้มีหลายหน่วยงานสนใจระบบ MIS จาก Thaiwebeasy ในปริมาณที่สูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

  • สนับสนุนการทำงานของระบบประมวลผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลรายวัน
  • ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกรวมเข้าด้วยกัน และสนับสนุนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ในองค์กรสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง เรียกใช้ข้อมูลที่เป็นโครงสร้างได้ตามเวลาที่ต้องการ
  • มีความยืดหยุ่น และสามารถรองรับความต้องการข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร
  • มีความปลอดภัย ระบบจะรักษาความลับของข้อมูล และจำกัดการใช้งานของบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นโชว์ผลงาน เรด้า/ ทร./คลินิก/โตโยต้าตรัง

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

“ ราคาเว็บไซต์เปลี่ยนแปลงตามรูปแบบ และระบบที่ลูกค้าต้องการ ”