เว็บไซต์โรงงาน

 

ออกแบบเว็บไซต์บริษัท โรงงาน อุตสาหกรรม องค์กร ทุกขนาด เพื่อสร้างความเชื่อถือในการส่งออกสินค้า ทั้งใน และนอกประเทศ ด้วยรูปแบบที่ทันสมัย รองรับระบบ 2 ภาษา เน้นการออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด อิสระทางการออกแบบ หน้าเว็บไซต์สวยเต็มพื้นที่การมองเห็น รองรับทุกอุปกรณ์ การใช้งาน สะดวกรวดเร็ว สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเอง
 
พร้อมพัฒนาระบบคลังสินค้า ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อ Data Center ระบบการจัดการองค์กร HR เพื่อความสะดวก ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ เพิ่มงบประมาณผลกำไร ครอบคลุมการมองเห็น ทำให้ข้อมูลไม่สูญหาย