มูลนิธิสานฝันปันรัก


มูลนิธิสานฝันปันรัก

สถานที่,เทวสถาน

Basic Template

-

 “มูลนิธิสานฝันปันรัก” เป็นมูลนิธิที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวขององค์กรประชาชนหลายภาคส่วน ที่มีจิตสำนึกดีต่อสังคมที่จะให้โอกาสกับเด็กกลุ่มพิเศษทางร่างกายและสติปัญญา การได้รับการพัฒนาที่ถูกทิศทางจึงเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยเหลือ เด็กกลุ่มพิเศษเหล่านี้ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ร่วมกับผู้อื่นได้ โอกาสทางการศึกษาจึงเป็นหนทางหนึ่งที่จะแก้ ป้ญหานี้ได้ตรงจุด ติดต่อ 419 หมู่ 9 ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90250 โทร 074-254892,081-8911989 แฟ็กซ์ 074-254893 E-mail : sannfun.hy@gmail.com www.sanfunpanrak.com,www.facebook.com/sanfun.panrak

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

Master Sirichok Rattanasripharm
มูลนิธิสานฝันปันรัก