หจก.พลพิชัย ซับคอนแทรค


หจก.พลพิชัย ซับคอนแทรค

บริการ อื่นๆ

Basic Template

-

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพลพิชัยซับ คอนแทรคคือ ผู้ให้บริการด้านแรงงานต่างด้าวอย่างครบวงจร เรามีบริการจัดหาแรงงานต่างด้าวประเภท MOU บริการงานเอกสารแรงงานต่างด้าว ประกอบด้วย บริการต่ออายุหนังสือเดินทาง (Renew Passport) บริการขยายวีซ่าทำงาน (Extend Visa) และยินดีให้คำปรึกษางานแรงงาน

เยี่ยมชมเว็บไซต์

ผลงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไฮเปอร์ เซอร์วิสต์ จำกัด
HH Rubber Stamp
ENVIRONMENTAL
ส.พลรัตน์ เซอวิช
หจก.พลพิชัย ซับคอนแทรค
ธ.พงษ์สแตนเลส
JS SOUND
The Secret Spa
บริษัท ดาราภัณฑ์ ภาคใต้ จำกัด
nkfitnessthailand