วิธีชำระเงิน

1. หลักฐาน ความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

 

(1.1)บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชน

(1.2)นิติบุคคล บัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ และหนังสือรับรอง

  • เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้องพร้อม ลงชื่อ-นามสกุล (ตามเอกสารด้านบน)
  • เขียนชื่อเว็บไซต์ หรือบริการที่ต้องการ พร้อมเบอร์ติดต่อกลับ
  • ในกรณีที่ต้องการจด Domain name เพิ่ม ให้เขียนชื่อเว็บ www.yourname.com พร้อมเขียน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ โดยละเอียดเป็นภาษาอังกฤษมาด้วย เพื่อระบุการเป็นเจ้าของ Domain name
  • ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (กรณีมี)
  • ใบโอนเงิน หรือใบยืนยันการชำระเงินจากธนาคารกรณีชำระตัดระบบบัตรเครดิต ทางอีเมล thaiwebeasy@gmail.com
2. รอการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ และจะทำการ ภายใน 24 ชม.
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ ระบบการจัดการ MIS การจัดอันดับ SEO และบริการอื่นๆ  
ได้ที่ thaiwebeasy@gmail.com หรือโทร. 074-805444090-1789889
หลังจากท่านได้โอนเงินผ่านธนาคารแล้ว กรุณาส่งใบ Payin Slip หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม 
ส่งผ่านทางอีเมล thaiwebeasy@gmail.com โดยให้ระบุ ชื่อผู้ติดต่อ, หมายเลขโทรศัพท์ บริการที่เลือกอย่างชัดเจน