ลักษณะสำคัญของตลาดยุค 4.0 ที่นักธุรกิจต้องรู้

เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า รูปแบบของตลาดยุค 4.0 ที่กำลังจะเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบนี้ ทำให้เจ้าของธุรกิจทั้งหลาย ทั้งที่เต็มใจก็ดี หรือไม่เต็มใจก็ดี ต่างต้องหันมาให้ความสำคัญและศึกษาลักษณะของตลาดยุค 4.0 กันอย่างจริงจังและตั้งใจ เพื่อให้การทำธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จได้ในยุค 4.0 นี้ ซึ่งลักษณะสำคัญของตลาดยุค 4.0 นั้น ความจริงแล้วไม่ได้แตกต่างมากนัก จากการทำการตลาดในยุคเดิม เพียงแต่มีรูปแบบของการขายสินค้าแบบออนไลน์และใช้เครื่องมือดิจิตอลเข้ามาช่วยเท่านั้น แล้วอะไรบ้างล่ะคือลักษณะสำคัญของตลาดยุค 4.0 ที่นักธุรกิจต้องรู้

 

1.การขายแบบออนไลน์และออฟไลน์ ต้องดำเนินการอย่างเข้มแข็ง

คือต้องทำไปพร้อมๆ กัน เติบโตไปด้วยกันและให้ความสำคัญกับทั้ง 2 รูปแบบอย่างเท่าเทียมกัน เพราะลูกค้า ไม่ได้ตัดสินใจซื้อจากช่องทางใดช่องทางหนึ่งอีกต่อไป แต่อาจใช้ข้อมูลจากทั้ง 2 รูปแบบประกอบกัน เพื่อช่วยในการตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการนั่นเอง

 

2.ต้องหันมาให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นรายบุคคล

ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายกว้างๆ แบบในอดีต

 

3.ต้องให้ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็น

ข้อนี้สำคัญมาก เพราะการรับฟังความคิดเห็นจะช่วยให้คุณ สามารถนำข้อมูลที่ได้รับนั้น มาปรับเปลี่ยนรูปแบบของสินค้าหรือบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าที่สุดได้

 

ทั้งหมดนี้คือลักษณะของตลาดยุค 4.0 ที่นักธุรกิจต้องรู้ ต้องให้ความสำคัญและไม่มองข้าม เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้อยู่รอด ดำเนินธุรกิจให้เติบโตและก้าวหน้าต่อเนื่องได้อย่างที่ตั้งใจ