เรื่องน่ารู้ ข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ

การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ทั้งในเรื่องของการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก ติดตลาดและประสบความสำเร็จด้วยยอดขายที่ดีนั้น มีข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับการทำเว็บไซต์ธุรกิจมากมายที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ ซึ่งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจนั้น ได้แก่

 

ข้อควรปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ

  • 1.ชื่อโดเมนเนม ต้องมีความชัดเจนและบ่งบอกความเป็นธุรกิจ
  • 2.เว็บไซต์ธุรกิจ ต้องมีความทันสมัยทั้งการนำเสนอและรูปแบบของเว็บไซต์
  • 3.ข้อมูลสำคัญต้องมีและควรเป็นข้อมูลที่อัพเดตอยู่เสมอ
  • 4.มีระบบการสั่งซื้อออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ช่วยให้การสั่งซื้อเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น

 

ข้อห้ามสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจ

  • 1.อย่าให้เนื้อหาอัดแน่นจนเกินไป เนื้อหามากจนไม่น่าอ่าน หรือใส่เนื้อหาที่อ่านแล้วจับใจความไม่ได้ว่าต้องการนำเสนออะไร
  • 2.เรื่องสี ภาพและขนาดตัวอักษรต้องสมดุลกัน จัดวางอย่างเหมาะสมและพอเหมาะพอดี
  • 3.อย่าเพิกเฉยต่อการตอบคำถามของลูกค้า ควรตอบคำถามหรือข้อสงสัยเป็นระยะๆ
  • 4.อย่าใช้ภาพที่ไม่เกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเป็นภาพที่มีลิขสิทธิ์มาลง

 

ซึ่งข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามเหล่านี้ ถือเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าของธุรกิจทั้งหลายต้องให้ความสำคัญและตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้เว็บไซต์ธุรกิจที่ทำประสบความสำเร็จและสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้นั่นเอง